Center
Media: Forbes

Поранешни вработени во Facebook и Google се организираат со цел да им помогнат на децата да се справат со зависноста од друштвените мрежи. Негативните ефекти од друштвените мрежи и технологијата врз општеството се жешка тема во последно време. Организацијата наречена Center for Human Technology ќе работи на подигање на свеста и нус појавите, особено кај најмладата популација.

Тие планираат да лансираат кампања која ќе ја открие „Вистината за технологијата“. Кампањата се спонзорира делумно со буџетот од 7 милиони долари собран преку непрофитната Common Sense Media. Медиумскиот надзорник ќе биде и главниот двигател на кампањата која ќе се спроведува на целата територија на САД. Покрај нив на кампањата се приклучуваат и низа други компании со финансиска помош или отстапување на медијски простор.

Кампањата ќе биде моделирана по примерот на анти-пушачките кампањи кои се покажаа како особено успешни. Се очекува да бидат опфатени 55.000 јавни училишта каде учениците професорите и родителите ќе бидат едуцирани за негативните влијанија од технологијата. Тука примарно се мисли на депресија и други ментални состојби кои се зачестени во последните години, особено кај младата популација. Се верува дека токму технологијата има клучна улога за создавање услови за развој на ментални пореметувања.