Контакт

Facebook profile pictureНашата цел е да секогаш бидеме достапни за вас, нашите читатели. Доколку имате одредени прашања поврзани со било која од објавените теми, доколку сакате да добиете поконкретен одговор или совет, достапни сме во било кое време. Можеби имате одредени забелешки, предлози, критики, пофалби. Слободно испратете ни порака на editor@smartportal.mk.