Vine | Smartportal.mk

Twitter ја купи компанијата која стоеше зад развојот на Vine во 2012, уште пред истата да биде...

Видео содржината станува се поголем дел од објавите на социјалните мрежи. Воведувањето...