NASA

NASA како дел од GLOBE програмата претстави предизвик со кој од луѓето, се разбира тие што се заинтересирани, бара да го сликаат небото и да ги испраќаат сликите од облаците до агенцијата. Сликањето за аматерите би се правело преку посебната апликација за таа намена, а корисниците би можеле да праќаат по 10 слики во текот на еден ден.

GLOBE програмата означува Глобална програма за учење и набљудување за бенефит на околината. Истата е организирани од страна на владата на САД во 1994 година, а се проширува на светско ниво во 1995.

Причината поради која се потребни сликите од облаците е поради неможноста да се добие целосна слика од инструментите кои ги користи NASA од орбитата. Како што објаснуваат тие, често одредени облаци не може да бидат детектирани или се погрешно детектирани, па слики во сликани во исто време од земјата, ќе овозможат точна слика за нив.

Периодот којшто е избран за предизвикот е поради промената на годишните времиња, од зима во пролет, па бројот и формата на облаците сега најдобро се набљудува.