Неправилното паркирање е причина за голем број на сообраќајни незгоди во кои страдаат децата, пешаците и велосипедистите. Затоа, РСБСП потсетува дека возачот, односно сопственикот на возилото не смее да запре или паркира возило:

 • на обележан пешачки премин, како и на премин на велосипедска патека преку коловозот и на оддалеченост помала од 10 метри од тие премини,
 • на крстосница и на оддалеченост помала од 10 метри од најблискиот раб на напречниот коловоз,
 • на мостови, во подвозници, на надвозници како и на растојание помало од 15 метри од мостови, тунели, подвозници и надвозници,
 • на место на кое возилото би го засолнувало поставениот сообраќаен знак или уредот за давање светлосни сообраќајни знаци,
 • на велосипедска патека, односно лента,
 • на тротоар, односно пешачка патека,
 • на дел од јавен пат, односно на оддалеченост помала од 15 метри од премин на патот преку железничка  пруга во исто ниво,
 • на дел од коловозот, кој како стојалиште за возила на јавниот сообраќај е обележан со ознаки на коловозот,
 • на оддалеченост помала од 15 метри пред и зад знакот со кој е обележано стојалиште за возилата за јавен сообраќај,
 • на место каде паркираното возило би го оневозможило пристапот на друго возило, заради паркирање или излегување на веќе паркирано возило,
 • пред влез во објект, двор или гаража,
 • на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила и паркови,
 • на места предвидени за движење и паркирање на возилата на лица со посебни потреби,
 • на паркинг место кое со дополнителна табла, сообраќаен знак или ознака на коловозот е обележано место за паркирање на возила за лица со посебни потреби, и др.

РСБСП упатува апел: Покажете грижа за безбедноста на децата, пешаците, велосипедистите, лицата со посебни потреби и другите учесници во сообраќајот. ПАРКИРАЈТЕ СОВЕСНО И ОДГОВОРНО.

Претходна статијаПремиерно на Pickbox NOW: Скандинавската авантура “Роња, ќерката на ограбувачот”
Следна статијаBaidu изгледа ќе биде партнерот на Apple за новите функции со вештачка интелигенција кај iOS 18 и macOS 15