Интервју со Петар Лазаров, еден од основачите и авторите на Tip of the Week

Концепт кој започна со визија да им се помогне на креаторите на промени во процесот на транзиција овозможувајќи им вредни препораки од искусни професионалци од Балканот, а сега и пошироко

Tip of the Week е интересен концепт којшто е наменет да ги мотивира, да им помогне, односно едноставно да им даде инспирација на луѓето преку препораки од искусни професионалци од повеќе области.

Петар Лазаров е еден од основачите на овој проект, а воедно и еден од авторите. Со него седнавме на кратко кафе да ни пренесе најдобро со негови зборови што точно е Tip of the Week, па можете да го погледнете на видеото погоре.

Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.