Shutterstock.com

Основачите на Google повеќе години го намалуваа своето присуство во јавноста, па тој стил на работа може да се каже дека се официјализира кога ја направија компанијата Alphabet. Оваа компанија беше основана поради поголемиот број на бизниси кои станаа дел од Google, па логично тие беа издвоени како посебни компании и сега ставени под Alphabet, вклучувајќи ја и Google.

Лери Пејџ и Сергеј Брин останаа во Alphabet како директор и претседател на одборот на директори, но многу поретко можеше да се слушне за нив, а посебно откако директор на Google беше назначен Сундар Пичаи кој стана и лицето на оваа компанија.

Сега, во за доста луѓе не толку потег за изненадување, Лери Пејџ и Сергеј Брин ги напуштаат своите позиции во Alphabet како директор и претседател, а главната директорска позиција ќе му ја отстапат на Сундар Пичаи кој ќе продолжи да биде и директор на Google.

На овој начин може да се каже дека бизнисот на Google, како и останатите кои беа издвоени во посебни компании, повторно се враќаат под директорот на Google, иако ја задржуваат својата поголема независност од пред поделбата.

Одлуката ја објавија основачите на Google преку посебно писмо објавено на блогот од Google, а истото можете да го прочитате на овој линк.

Со изјава за новата состојба излезе и Сундар Пичаи преку неговиот Twitter профил.

Лери Пејџ и Сергеј Брин ќе продолжат да бидат дел од Alphabet како членови на одборот на директори, како основачи, но и како акционери. Тие најавија дека ќе продолжат да се сретнуваат со Пичаи за сите работи кои тие ги сметаат како важни за компаниите.

Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.