Двајца професори од Универзитетот на Вашингтон, Џевин Вест и Карл Бергстром, ја креираа веб страната whisfaceisreal.com, а истата ќе ви прикаже две лица, едното вистинско, а другото направено од вештачка интелигенција.

Страната е направена како игра, односно притискате на лицето кое мислите дека е вистинско, по што го добивате одговорот, дали вашиот избор е точен или не.

Целта на оваа страна сепак не е да биде само една игра преку која луѓето ќе ја проверат својата способност за препознавање. Главната цел е да ги научи луѓето да подобро ги препознаваат вистинските од лицата направени од вештачка интелигенција.

Причината за ова е да се намалат можностите за злоупотреба на оваа нова технологија во иднина, а со тоа и довербата на луѓето во вестите, доказите на суд и слично.

„Кога нова технологија како оваа ќе се појави, најмногу опасниот период е кога технологијата е достапна, но јавноста не е свесна за тоа. Тогаш може да се користи најефикасно.“ – истакнува Бергстром за The Verge.

„Затоа, она што ние се обидуваме да го направиме е да ја едуцираме јавноста, да направиме луѓето да се свесни дека оваа технологија е достапна. Исто како што со тек на време повеќето луѓе станаа свесни дека може да се Photoshop-ира фотографија.“ – истакна Вест за The Verge.

Факт е дека вештачката интелигенција е навистина потенцијално моќна алатка за злоупотреба, како што може да се каже и за секоја нова технологија.

Отворете ја whichfaceisreal.com и преверете ја вашата способност за препознавање, па ако не е добра, можеби со тек на време ќе стане, а ќе видите од сликите, разликата е скоро незабележлива, барем на почетокот.


Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.