Препознавајќи ја потребата да се зајакне свеста за културата во сообраќајот, на 11 мај 2015 година, во Унгарија, со поддршка на Светската здравствена организација, за првпат е организиран  настан  во чест на  подигнувањето на свесноста за значењето и влијанието на сообраќајната култура врз безбедноста во сообраќајот. Овој настан прерасна во традиционална манифестација позната како „ДЕН НА КУЛТУРАТА ВО СООБРАЌАЈОТ“.

Сообраќајната култура претставува начин на перципирање на односите во сообраќајот, начин на движење и однесување во сообраќајот кој треба да биде во насока на исполнување на општите и заеднички интереси на сите учесници во сообраќајот, а тоа е непречено и безбедно одвивање на сообраќајот.

Сообраќајната култура, етиката, толеранцијата во сообраќајот, сè уште не се на задоволително ниво. Согласно тоа, целта на РСБСП е да се изгради еден систем на општествени вредности во кој безбедноста во сообраќајот, културата и етиката во сообраќајот, ќе заземат соодветно и значајно  место.

Човечкиот фактор е еден од клучните елементи кои влијаат на нивото на безбедност во сообраќајот. Тука пред сè се мисли на сфаќањата и однесувањето на учесниците во сообраќајот, нивната перцепција за ризикот во сообраќајот, одговорното однесување, совесноста, ставот на учесниците во сообраќајот кон значењето на безбедноста во сообраќајот воопшто и сл.

Процесот на промена на навиките и културата на однесување во сообраќајот е бавен и тежок, па затоа РСБСП посебно внимание посветува на најмладите со цел уште од мали нозе да се изгради едно повисоко ниво на култура и етика во сообраќајот. Неопходно е да ги учиме децата на сообраќајна култура од најрана возраст. Искуството покажува дека ги учиме децата на многу работи, а недоволно ги учиме за тоа како да бидат безбедни и примерни учесници во сообраќајот.

Семејството и воспитно-образовните институции имаат важна улога во развивањето на сообраќајната култура на децата. Односот на родителот во сообраќајот, без разлика дали е во улога на пешак или возач на возило во кое се вози и детето, како и почитувањето на сообраќајните правила од страна на возрасните, има големо влијание во развивање на сообраќајната култура на детето како учесник во сообраќајот.

РСБСП континуирано реализира превентивно-едукативни кампањи со кои ќе продолжиме и во иднина, затоа што од сообраќајната култура на учесниците во сообраќајот зависи безбедноста во сообраќајот и многу човечки животи.

РСБСП со апел: „Да ја унапредиме културата во сообраќајот почнувајќи секој од себе и преку личен пример да придонесеме за побезбеден сообраќај“

Претходна статија„А1 Видео поддршка” – алатка за разговор во живо и одговори на најдеталните технички прашања
Следна статијаSamsung Electronics ја врати довербата на кралското семејство

Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.