Uber во градовите каде е масовно присутен со голем број на возачи кои редовно возат по улиците на градот, е во ситуација да поседува интересна и корисна дата база со податоци за движењето на тие возила.

Тие веќе ја објавуваат дел од таа дата база преку нивниот Uber Movement онлајн сервис преку кој може да се добијат информации за времето на движење на возилата во одредени градови.

Сега овој сервис добива уште една нова алатка, а тоа е информации за брзината на движење на возилата. Информациите може да се добијат според повеќе филтри, односно за одреден временски период, па тие коишто ќе ги користат податоците можат доста детално и од повеќе аспекти да ги добијат информациите.

Оваа алатка е достапна само во мал број на градови и од тие коишто имаат Uber, меѓутоа замислата е одлична и може многу да им помогне да тие кои ги планираат сообраќајните решенија.

Замислата е да во деловите каде што просечната брзина е доста пониска од остатокот од градот, да се разработи решение кое би го растеретило сообраќајот. Исто така, ако некаде брзината е повеќе од дозволената, ќе може да се преземат мерки од страна на полицијата.

На мапата може да се види дека во голем дел од градовите брзината на движење е прилично ниска, што значи дека таму има големи гужви. Во некои такви градови се воведуваат такси за возилата кои сакаат да возат во централните подрачја каде гужвата е најголема.

Ваква алатка сигурно кај нас не би се користела за ништо повеќе од обичен ПР од страна на властите, без нешто конкретно да се преземе. Во Скопје веќе со години има камери кои требаше наводно да се користат за казнување на несовесните возачи кои ги има во се поголем број, а исто така се поставија сензори на улиците кои требаше да овозможат регулирање на сообраќајот од едно централно место.

Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.