Интернет технологии | Smartportal.mk

Веќе сите знаеме за Интернетот, тоа чудо од поврзување на човековата цивилизација...

HTML5 стандардот веќе подолг период е во развој и се повеќе се користи за разни видови на софтвер, како апликации, видео содржина и слично. Flash од друга страна се користи се помалку, а критиките за неговата работа...