Дефинирајќи ги податоците како „новото гориво на иднината“, претприемачи, претставници на бизнис секторот и експерти од Македонија, САД и други земји на Балканот ќе ја разработат проблематиката поврзана со правилно управување на податоците за подобрување на работата и резултатите во бизнис секторот.

Преку обработување на темите од овој самит, бизнис заедницата може да се здобие со знаење како да ја препознае вредноста на податоците и нивните предности, менаџирање на податоци за подобрување на бизнис и маркетинг стратегиите, како и за правилно донесување на деловни одлуки.

Почетокот на самитот е во 9:00 часот и истиот е поделен на 4 сесии:

– Како сајбер безбедноста и податоците влијаат на бизнисот,

– Креирање бизнис користејќи хетерогени податоци,

– Водење на бизнис во општество управувано од податоци

– Бизнис управуван од податоци,

Големиот проток на податоци ги обликува сите пропулзивни бизниси на начин кој не можеше да се замисли пред неколку години, па затоа овој самит нуди информации кои ќе ви помогнат подобро да го испланирате и правилно да го водите својот бизнис во едни вакви услови.

Доколку ви се потребни повеќе информации за самитот, посетете ја веб страната www.events-ceedmacedonia.org.

Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.