Google за своите Android корисници претстави две нови апликации кои ќе им помогнат во комуникацијата на луѓето со потешкотии со слухот. Едната од двете апликации може да им се најде и на останатите луѓе, без разлика за кого е наменета.

Првата апликација е наречена Live Transcribe и како што укажува и самото име, истата во вистинско време врши препознавање на тоа што го кажува другата страна и го прикажува како текст.

На овој начин, луѓето кои не можат да го слушнат разговорот, а разговараат со некого кој не знае да комуницира со знаци, ќе можат веднаш и на едноставен начин да прочитаат што е тоа што им се кажува.

Од Google истакнуваат дека на оваа апликација има работено нивни вработен којшто се има родено без можноста за слух. Апликацијата може да препознае и „преведе“ околу 70 јазици.

Корисниците исто така можат да одговорат со пишување во апликацијата која потоа ќе го прочита напишаното.

Втората апликација, која може да им се погоди и на луѓето без проблеми со слухот, е наречена Sound Amplifier. Оваа апликација го засилува звукот којшто доаѓа од околината и го пушта на слушалките од мобилниот.

Покрај засилувањето на звукот, оваа апликација може да направи појачување на тивките звуци, без притоа да ги засили веќе гласните.

Ова е одлично за подобро слушање на разговорот во ситуации кога во околината има доста галама, па и човек без потешкотии со слухот може да има проблем да разбере што му се кажува.

Оставете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.