Paint 3D | Smartportal.mk

Уште со претставувањето на HoloLens, Microsoft ни покажа иднина на холограми и виртуелни 3D...

Работите со графички и 3D дизајн или пак само сакате да цртате на вашиот компјутер?...