тим | Smartportal.mk
-->

Зборувавме за идеи, стартапи, како тие се основаат, но не обрнавме внимание на тимот....