Групни видео разговори | Smartportal.mk
-->

Facebook Messenger на Android, iOS и десктоп од оваа недела им овозможува на корисниците да групните...